0 0
Thị Nhím
08/04/2021 13:11


Đăng nhập để bình luận
Trang phục là thứ để che phủ bên ngoài cơ thể - đó là định nghĩa của thời sơ khai khi trang phục mới xuất hiện. Dần theo thời gian, Trang phục không chỉ là để che phủ nữa mà là để làm đẹp, tạo nên từng phong cách cho từng thời kì, từng lãnh thổ, từng cá nhân...
Trang phục tạo tính cách, giai cấp, tầng lớp cho từng người khác nhau. Tạo nên dấu ấn riêng, bởi vậy càng ngày, trang phục càng có tầm quan trọng lớn trong cuộc sống.
thế nhưng, thời đại phát triển, mọi khoảng cách dần được xoá nhoà. Giờ đây, mọi người thoả sức thể hiện tính cách, thể hiện quan điểm cá nhân, mọi trang phục mọi người đều có thể thử để thoả sức sáng tạo!
 Be yourself!
Cuộc sống chỉ được sống 1 lần, vậy thì sao lại không ngần ngại mà thử 1 lần! Hãy trải nghiệm để tìm ra các trang phục phù hợp với bản thân, hãy thử để ra sống đúng với bản thân nhất có thể!!!!!!!!!!
Bạn có thể là 1 dân hiphop, hay hippie, hay lãng mạn nhẹ nhàng hay lại là swearmen... đó là sự lựa chọn của bạn!
Nguồn: Pinterest.
DMCA.com Protection Status