0 0
Embroidery:)
12/04/2021 22:39


Đăng nhập để bình luận
1 số sưu tầm về các trang phục áo dài.
Những thiết kế đầy tinh tế, lôi cuốn, vừa có nét truyền thống nhưng vẫn sự cải tiến.
Đây là những nét truyền thống trang phục cần được duy trì và phát huy:))
Nguồn: Pinterest
DMCA.com Protection Status