1 1
MeoMeo
28/08/2021 10:20


avatar
Thị Nhím - (08:44-30/08/2021)
đẹp quá
Đăng nhập để bình luận
Dẫn đầu vào những năm 1980, phong cách Art Nouveau được xem là đỉnh cao của nghệ thuật thiết kế trên toàn thế giới. Ở giai đoạn này trang sức hình chuồn chuồn rất thịnh hành. Mình rất thích phong cách này vì vậy mình đã thiề kế trang sức theo phong cáhc Art Nouveau
DMCA.com Protection Status