0 0
Lam LamThuThao
17/08/2021 07:39


Đăng nhập để bình luận
 
  • Xếp nếp hình hộp (box pleats)
  • 2. Xếp nếp ngược (inverted pleats)
  • 3. Xếp nếp một mặt trong (kick pleats)
  • 4. Knife pleats
  • 5. Accordion pleats
DMCA.com Protection Status