1 0
QuinWin
27/09/2021 15:02


Đăng nhập để bình luận
Từ những chuyến đi Nhật Bản của Charaf Tajer, anh nhận ra đất nước mặt trời mọc đã đổi mới #Casablanca. Cảm hứng quảng cáo của Nhật năm 90 về công nghệ mới, khi Sony và Panasonic dẫn đầu làn sóng công nghệ. BST nam nữ đi kèm phụ kiện mang sắc màu pastel đa dạng.
Nguồn: neimu
DMCA.com Protection Status