0 0
Thị Nhím
14/11/2021 14:23


Đăng nhập để bình luận
COP26 ở Glasgow - Thời trang tái chế nhằm biểu tình vì Môi trường!
Hàng chục sinh viên thời trang ở London đã tự dàn dựng một vùng thời trang của riêng họ. Hóa trang cho Lễ hội Khủng hoảng, các sinh viên từ sáu trường cao đẳng của Đại học Nghệ thuật London — bao gồm Central Saint Martins, Đại học Thời trang Luân Đôn và Wimbledon — đã cùng nhau tham gia một cuộc diễu hành sôi động, đầy tinh thần vì công lý khí hậu. Hàng trăm người đi bộ qua thành phố trong các thiết kế của riêng họ, với các biểu ngữ có nội dung “giải pháp, không ô nhiễm”; “Khử cacbon + khử ion”; và “đừng COP out!” - lời kêu gọi các chính phủ rời Glasgow với các kế hoạch thực tế, có thể hành động được. (Cho đến nay, các thỏa thuận mà chúng tôi thấy là đầy tham vọng, nhưng thiếu thời hạn chắc chắn hoặc những thay đổi chính sách có ý nghĩa.)
DMCA.com Protection Status