0 0
Frankee
01/09/2021 10:11


Đăng nhập để bình luận

Văn hoá hiphop xuất hiện từ năm 1970s tại The Bronx, thành phố Newyork . Dòng chảy old-school hiphop được biết tới qua những bản nhạc rap của thập niên 80s và dần tạo dựng được một cộng đồng văn hoá. Cùng với âm nhạc, thời trang đường phố - 'streetwear', đã trải qua những cuộc cách mạng mạnh mẽ và phát triển ngày một phổ biến tới ngày nay.

Chúng tôi muốn đem sự nhiệt huyết của dòng chảy hiphop cũ, kết hợp với văn hoá hiphop đương đại dưới cái tên Frankee.

DMCA.com Protection Status