0 0
Frankee
13/10/2021 12:56


Đăng nhập để bình luận
🎁 𝐅𝐑𝐀𝐍𝐊𝐄𝐄 𝐁𝐎𝐗 🎁
Thêm một ưu đãi cực "yêu thương" giữa cái lạnh sắp về từ FRANKEE.
Giảm ngay 50% khi mua '𝐅𝐑𝐀𝐍𝐊𝐄𝐄 𝐁𝐎𝐗' gồm combo 3 áo phông:
1. 𝐌𝐨𝐮𝐧𝐭𝐚𝐢𝐧 𝐁𝐨𝐱 𝐓-𝐬𝐡𝐢𝐫𝐭
2. 𝐀𝐬𝐭𝐫𝐨𝐧𝐚𝐮𝐭 𝐆𝐢𝐫𝐥 𝐓-𝐬𝐡𝐢𝐫𝐭
3. 𝐂𝐚𝐫𝐭𝐨𝐨𝐧 𝐁𝐨𝐲 𝐓-𝐬𝐡𝐢𝐫𝐭
Khi mua một '𝐅𝐑𝐀𝐍𝐊𝐄𝐄 𝐁𝐎𝐗', bạn sẽ hưởng trọn ưu đãi 50% so với giá mua lẻ!
Từ 1,035,000VND chỉ còn 517,500VND‼️
Liên hệ ngay "rinh quà về tay" 🎁
DMCA.com Protection Status