0 0
Green Ly
31/08/2021 08:59


Đăng nhập để bình luận
Hầu hết chúng ta luôn tin rằng: quần áo có "giới tính". Xã hội của chúng ta quan niệm rằng một số thứ "phù hợp" cho đàn ông hoặc phụ nữ mặc, một số thì không.
Thế nhưng, cuộc sống luôn thay đổi, và thời trang cũng không ngoại lệ và dần dần không còn là sự tách biệt của trang phục giữa các phái?????
Đó là điều thú vị trong tương lai😁😁😁
Ảnh: st
DMCA.com Protection Status