5 0
hataytrang
09/03/2022 22:53


Đăng nhập để bình luận
Một trong những mặt trái của ngành thời trang chính là lượng rác thải lớn thứ 2 thế giới chỉ sau dầu mỏ.
Hình ảnh  trích trong bộ ảnh "The prophesy" của nhiếp anht gia Fabrice Monteiro
#SƯUtaam
DMCA.com Protection Status