1 0
Thị Nhím
28/08/2021 18:54


Đăng nhập để bình luận
Moodboard là gì?
Moodboard hẳn không còn xa lạ với các NTK, những bạn trẻ yêu thích thời trang, hoặc học về thời trang.
Moodboard hiểu đơn giản là bảng tâm trạng, gồm những pic ảnh. kết cấu khác nhau được lựa chọn, sắp xếp trong bảng. Dùng để truyền đạt ý tưởng thiết kế.
  • Truyền cảm hứng: Moodboard là cách tốt nhất để tìm ý tưởng, khơi dậy cảm hứng. Những hình ảnh trong moodboard sẽ giúp chúng ta cảm nhận, xâu chuỗi, liên hệ được các ý rời rạc thành những ý tưởng hay ho hơn...
  • Ý tưởng được truyền đạt rõ ràng
  • Giao tiếp khách hàng tốt nhất
  • Giảm thời gian công sức rất nhiều.
vvv...
DMCA.com Protection Status