0 0
Frankee
05/10/2021 13:18


Đăng nhập để bình luận
@thaoolele in 𝘿𝙄𝘼 𝙏𝙊𝙋 𝙄𝙉 𝙒𝙃𝙄𝙏𝙀
Hiện tại chiếc áo này đã sold out size 𝙎 và có kế hoạch restock rất gần với số lượng giới hạn. Size 𝙈 hiện đang còn rất ít.
Inbox cho FLOY để nhận thêm thông tin về item này nhé!
DMCA.com Protection Status