0 0
Green Ly
12/11/2021 19:04


Đăng nhập để bình luận
Một pha thiết kế không thể nào sáng tạo hơn đến từ "Sho_konishi"
________________
Bằng cách kết hợp nhựa và thiên nhiên trong bộ sưu tập của mình, đó là cách NTK thể hiện sự tôn trọng với những thứ này, không chỉ là vật liệu. Thiết kế sử dụng chất liệu nhựa có chứa thực vật (vụn cỏ) bên trong.
Đề cập sự tái chế và môi trường, điều Ntk muốn bạn suy nghĩ, về tương lai của thời trang và việc sản xuất hàng may mặc cần thay đổi như thế nào trong tương lại!!!
DMCA.com Protection Status