0 0
Chinh Nguyen
20/03/2021 12:39


Đăng nhập để bình luận
Khả năng có thể kết nối khắp toàn cầu nhờ mạng lưới Internet, am hiểu hơn về những vấn đề xã hội, thấu hiểu văn hóa đa quốc gia… Sự kết nối ngay tức khắc này định hình văn hóa giới trẻ ngày nay. Hai nhà thiết kế luôn luôn hướng đến thế hệ mới như là mạch máu cho những sáng tạo của mình. Bộ sưu tập Dolce & Gabbana Men Thu Đông 2021 là kết quả của một quá trình quan sát hướng đến tương lai và những điều đang đến.
DMCA.com Protection Status