0 0
Green Ly
30/12/2021 17:34


Đăng nhập để bình luận
Những mẫu túi mới của DIOR
Theo thông lệ chiến dịch Lady Dior Art hằng năm nhà mốt Pháp chỉ hợp tác với 6 nghệ sĩ. Thì số lượng đó đã tăng lên gấp đôi ở năm thứ 6 của chiến dịch làm mới mẫu túi huyền thoại này.
Ấn tượng và cực đặc sắc luon!
DMCA.com Protection Status