0 0
Thị Nhím
15/11/2021 00:21


Đăng nhập để bình luận

The Spring-Summer 1997 show ‘Vive La Bagatelle’

" Tình yêu không phải là những con số mà chính là sự lựa chọn. Mọi thứ nàng chọn chính là sự khám phá bản thân qua những cuộc vui, sự mơ màng và một chút buông thả! Thế nhưng, cuối cùng nàng vẫn đặt tình bạn lên tất cả mọi thứ " (Ghi chú của Vivienne trong show diễn Xuân-Hè 1997 ‘Vive La Bagatelle’)
Thiết kế LOVE IS BLIND năm 1997
DMCA.com Protection Status