phisiqco
9 Following
5 Follower
PHISIQCO - MEANT FOR MORE Tất cả những sản phẩm của Phisiqco khi ra mắt đều được gửi gắm nhiều giá trị sao cho đúng với Meant For More. Và nó được thể hiện qua: - Những mẫu thiết kế riêng, không trùng lặp trên thị trường. - Hướng tới thời trang bền vững, sử dụng chất liệu hữu cơ bảo vệ môi trường. - Mọi sản phẩm đều được đặt hồn và chau chuốt tỉ mi từ thiết kế và chất liệu bởi team Phisiqco.
DMCA.com Protection Status